นานาสาระโดย...ครูชานนท์ กรุดเงิน
อุปกรณ์การเล่นกีฬาเปตอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.77 KB
การสร้างสมรรถภาพในการเล่นกีฬาเปตอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.32 KB
การนั่งโยน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.51 KB
การยืนโยน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.43 KB
การตีลูกเลียด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.48 KB
การตีลูกถึงตัว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.7 KB