เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วารสารโรงเรียน
จดหมายข่าว
คู่มือนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
   
CHAT ZONE !!!
CHAT ZONE !!!
ลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.82 KB 528
คำสั่ง เรื่องให้ข้าราชการครูไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.63 KB 1718
ระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ และกฎกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.37 KB 616
บัญญัติ 10 ประการของนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.68 KB 1068
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.36 KB 786
ปฏิทินโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.64 KB 980
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 7
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.25 KB 5
ปกรายงานประจำปีของถสานศึกษษ ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.06 KB 3