ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
แผนพัฒนาสถานศึกษา
เพลงโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วารสารโรงเรียน
จดหมายข่าว
คู่มือนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
นานาสาระ โดย..ครูนิรชา ครูศิริวิมล
นานาสาระ โดย..ครูนิรชา ครูศิริวิมล
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คลังความรู้ ทรูปลูกปัญญา
แนะนำเว็บไซต์ทางการศึกษา
พักสมอง..ประลองปัญญา
สาระน่ารู้
นานาสาระ โดย....ครูจุติพร เมฆบุตร
นานาสาระโดย...ครูวรรณธนา จิรมหาศาล
นานาสาระโดย...ครูชานนท์ กรุดเงิน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.82 KB 540
คำสั่ง เรื่องให้ข้าราชการครูไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.63 KB 1736
ระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ และกฎกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.37 KB 631
บัญญัติ 10 ประการของนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.68 KB 1114
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.36 KB 797
ปฏิทินโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.64 KB 1003
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 92
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.25 KB 32
ปกรายงานประจำปีของถสานศึกษษ ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.06 KB 37