ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเสวนา
โรงเรียนศีลาจารพิพัมน์เข้าร่วมการเสวนา "การจัดกิจกรรมของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย" ในการนี้ส่งตัวแทนนักเรียน 2 คน คือนางสาวอรปรียา ใจจิตร์มั่น และนางสาววัชรินทร์ อรุณศิริ โดยมีนางอมรา คุ้มจันอัด รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวจริยา บัวสำเริง เข้าร่วมการเสวนาด้วย
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2559,12:09   อ่าน 710 ครั้ง