ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สวดโอ้เอ้วิหารราย รับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้รับคัดเลือกจากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สวดโอ้เอ้วิหารราย รับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 

เนื่องในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร


โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2559,15:16   อ่าน 587 ครั้ง