ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายสกุล ทองเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้เป็น ประธานในการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ มีการประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
และนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ถวายพระพรชัยมงคล
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2559,16:25   อ่าน 422 ครั้ง