ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงจินตลีลา ชุด บุษบาเสี่ยงเทียน การสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย การแสดงจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสังเกตการสอน และนักเรียนชุด“เพลงพวงมาลัย” และการแสดงละคร 
เรื่อง อิเหนา โดยคณะละครมรดกใหม่
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2559,16:31   อ่าน 1450 ครั้ง