ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมภาษาอังกฤษบุคลากรโรงเรียน

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร

เพื่อพัฒนาทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 

ในหัวข้อ Survival English : Useful kit to a powerful Conversation

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2559,16:14   อ่าน 714 ครั้ง