ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ออกตรวจกิจกรรมเฝ้าระวังวันลอยกระทง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ร่วมกับ โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
ออกตรวจกิจกรรมเฝ้าระวังวันลอยกระทง คืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
เริ่มเวลา. 17.30 น.  เป็นต้นไป 
จุดพื้นที่ออกตรวจ 3 จุด ได้แก่  
1. ท่าน้ำเกียกกาย 
2. ท่าน้ำวัดสร้อยทอง
3. ท่าน้ำใต้สะพานพระราม 7

ได้รับความร่วมมือจากคณะคุณครูทีมงานงานปกครองนักเรียน ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2559,09:45   อ่าน 751 ครั้ง