ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองและเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดประชุมผู้ปกครองและเก็บเงินบำรุงการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ในการนี้เวลา 9.00 น. นางศุภวรรณ สุทธิมานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิชาการ รักษาราชการแทน ผูั้อำนวยการโรงเรียน กล่าวนำถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2559,11:44   อ่าน 914 ครั้ง