ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 
ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2559,21:39   อ่าน 1021 ครั้ง