ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายบูรณาการวิชาการ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนสามารถหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้
จริงและประสบการณ์ตรง บูรณาการจากการเรียนรู้ได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และใช้กระบวนการกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันทำงานเป็นทีมในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ สวนเพชรริเวอร์วิว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
จากนั้นเดินทางทัศนศึกษา ตามรอยเท้าพ่อ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ 
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2559,15:52   อ่าน 980 ครั้ง