ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ติว O-NET ม.3-ม.6
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมติว O-NET
สำหรับนักเรียนในชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการทดสอบทางการศึกษา
ตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) 
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 17 กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,13:21   อ่าน 1002 ครั้ง