ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันครู
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ของชาติ และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
โดยมีนางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวดคำฉันท์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
"พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" คำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน และปล่อยขบวนทำกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน วัด และชุมชนในระหว่างวันที่11-17 มกราคม 2560
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2560,12:34   อ่าน 837 ครั้ง