ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในสัปดาห์วันครู
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมขบวนจิตอาสา เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
ประกอบไปด้วย 3 ขบวน ได้แก่ 
ขบวนที่ 1 ตัวแทนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและคณะลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันเก็บขยะในวัดและชุมชน 
ขบวนที่ 2 นักเรียนการศึกษาพิเศษ ร่วมกันปลูกต้นไม่่้
ขบวนที่ 3 ครูและนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในโรงเรียน
และในห้องเรียน 
ในระหว่างวันที่11-17 มกราคม 
2560
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2560,15:02   อ่าน 932 ครั้ง