ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมบุคลากร “เสริมสร้างศักยภาพครู สร้างทักษะารเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการศึกษายุคประเทศไทย 4.0
นายณรงค์ เพชรล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ 1 
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพครู สร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กับการศึกษายุคประเทศไทย 4.0”
ในวันจันทร์ 8 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม อาคารโสมสวลี โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2560,15:38   อ่าน 592 ครั้ง