ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมบุคลากรเรื่อง "การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
เรื่อง "การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"
ในการนี้ ดร.ณัฐญา นาคะสันต์และคณะ 
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2560,15:43   อ่าน 897 ครั้ง