ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาและค้นพบศักยภาพของเยาวชน
โครงการไฟ-ฟ้า โดยธนาคารทหารไทย แนะนำกิจกรรมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมดนตรี ศิลปะ และทักษะอาชีพ 
ในช่วงเช้าทุกวันศุกร์ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2560,15:59   อ่าน 635 ครั้ง