ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒต์จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
มีการให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ การแสดงละครรณรงค์งดสูบบุหรี่ เกมตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
 
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,15:50   อ่าน 744 ครั้ง