ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดย คณะ สสส. ด้านศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ไพจิตร ศุภวารี ประธานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และคณะ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นำวิทยากรมาสอนและฝึกทักษะด้านดนตรีสากล ดนตรีไทยและการร้องเพลงแก่นักเรียนในทุกบ่ายวันศุกร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แก่นักเรียนตั้งแต่วันที่ 
2 มิถุนายน- 24 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,09:52   อ่าน 193 ครั้ง