ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ ตอบคำถามชิงรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัย และการแสดงของนักเรียน

โดยมีนางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,09:58   อ่าน 378 ครั้ง