ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560
งานอนามัย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกาา 2560
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยโรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
เพื่อเป้นการคัดกรองป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพร่างกายนักเรียน
เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560

 
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,10:13   อ่าน 522 ครั้ง