ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ใส่บาตรประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
นางธัญจิรา โชติพงศืกุล ผู้อำนวยการโณงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
นำคณะผู้บริหาร ครู แต่งกายชุดไทยหรือผ้าไทย
และนำนักเรียนตักบาตรในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,10:28   อ่าน 457 ครั้ง