ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ ปลอด 0 ร มส
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียน ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน เพื่อให้นักเรียนไม่มีผลการเรียน 0 ร มส อีกต่อไป แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,11:30   อ่าน 186 ครั้ง