ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการ Bottle makes money
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดโครงการ ฺBottle makes money "ขวดน้ำ สร้างรายได้" เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมมือร่วมใจนำขวดน้ำมาทำประโยชน์ สร้างรายได้ และ
รณรงค์ให้มีการร่วมมือกัน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,12:01   อ่าน 197 ครั้ง