ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ใส่บาตรประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
นางศุภวรรณ สุทธิมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู แต่งกายชุดไทย หรือผ้าไทย
และนำนักเรียนใส่บาตร ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,12:17   อ่าน 463 ครั้ง