ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560  
ในการนี้ นางศุภวรรณ สุทธิมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน และชมการแสดงของนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,23:16   อ่าน 797 ครั้ง