ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกวดวาดภาพ “ศิลปะวันแม่”
ในวันแม่แห่งชาติปี 2560 นี้ตรงกับวันเสาร์ 12 สิงหาคม 2560 และเป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา ทางโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้จัดแข่งขันประกวดวาดภาพ" ศิลปะวันแม่" ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,16:19   อ่าน 1414 ครั้ง