ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560ในการนี้นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์เป็นประธาน กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การแสดงละครเทิดพระเกียรติ การแสดง Science Show การประกวดชุดรีไซเคิล นิทรรศการแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ศาสตร์พระราชา และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในรายการต่างๆ การแข่งขันโยนไข่ แข่งขันปาจรวด ประกวดวาดภาพ และการประกวดเขียนเรียงความ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,12:58   อ่าน 1199 ครั้ง