ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 โดยมีการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ประเภทต่างๆ การแข่งขัน A-math , I.Q.108 ตอบปัญหาวิชาการในการนี้ นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เปิดซุ้มกิจกรรม และเข้าเยี่ยมชมป้ายนิเทศและกิจกรรมคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,12:25   อ่าน 732 ครั้ง