ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ครูใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารโสมสวลี
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,12:20   อ่าน 291 ครั้ง