ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ใส่บาตรประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
นางธัญจิรา โชติพงศืกุล ผู้อำนวยการโณงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
นำคณะผู้บริหาร ครู และนำนักเรียนตักบาตรในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,14:06   อ่าน 518 ครั้ง