ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนศิลาจารพิพัฒ์ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดโดยนางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านเป็นการกระตุ้นให้มีผู้เรียนใช้ทรัพยากรห้องสมุดอย่างคุ้มค่าและหลากหลายและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างเพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถพิเศษ โดยการแข่งขันเต้น Cover และ ประกวดชุดรีไซเคิลเพื่อให้ทุกคนรู้และสำนึกในการที่จะนำวัสดุที่ใช้แล้วสามารถกลับมาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่า 
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2560,13:34   อ่าน 1763 ครั้ง