ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
โดยนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันใช้สิทธิในการเลือกตั้งประธานนักเรียน และประธานคณะสีของโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตย และหน้าที่พลเมืองให้แก่นักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,16:31   อ่าน 618 ครั้ง