ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีแสดงกตเวทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
สภานักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ท่านรองผู้อำนวยการ ศุภวรรณ สุทธิมานะ คุณครูบุญธรรม สังข์แป้น คุณครูสุธน ชูชัย และคุณศิริ จันทร์คงในการนี้นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนกล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อครู และการแสดงเพื่อระลึกถึงพระคุณครู
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,09:33   อ่าน 1057 ครั้ง