ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ถอดบทเรียนโครงการ
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้แทนแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และเด็กเยาวชนร่วมถอดบทเรียนโครงการ "อัตลักษณ์ไทย ศิลปะพื้นบ้านไทย"
โดยนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้นำเสนอผลงานและแสดงความเห็น ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนวิชาขับร้องเพลงลูกทุ่ง ดนตรีสากล การตีกลองยาว และการทำหนังสั้น ที่ร่วมกิจกรรมทุกบ่ายวันศุกร์ ตลอดภาคเรียนที่1 โดยวิทยากร ครูไพจิตร ศุภวารี ครูถาวร คำนวน และครูบำเรอ แจ่มนาม
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,09:56   อ่าน 686 ครั้ง