ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-2
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2 วันที่ 23 - 25 กันยายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือปิยมงคล จ.ราชบุรี ในการนี้ นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางศุภวรรณ สุทธิมานะ รองผู้อำนวยการได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,12:28   อ่าน 1163 ครั้ง