ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 23 - 25 กันยายน 2560 ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ จ.ราชบุรี ในการนี้ นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางศุภวรรณ สุทธิมานะ รองผู้อำนวยการ ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายเพื่อ
สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,12:34   อ่าน 996 ครั้ง