ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายบูรณาการวิชาการ
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายบูรณาการวิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถหาความรู้ได้จากประสบการณ์ตรง บูรณาการจากการเรียนรู้ได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์แก้ปัญหา ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ จ.ราชบุรี วันที่ 23 - 25 กันยายน 2560
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2560,09:12   อ่าน 1116 ครั้ง