ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศีลาฯ มุทิตา กษิณาลัย
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ รองผู้อำนวยการศุภวรณ สุทธิมานะ คุณครูบุญธรรม สังข์แป้น คุณครูสุธน ชูชัย และนายศิริ จันทร์คง ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,09:20   อ่าน 1629 ครั้ง