ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน การขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อความต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยรับเกียรติจาก คุณสุภาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ จากหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมอาคารโสมสวลี โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,09:27   อ่าน 1092 ครั้ง