ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่  13  มกราคม  2555  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งตรงกับวันที่  14  มกราคม  2555 
โดยมีผู้อำนวยการสกุล  ทองเอียด  ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
อ่านสาส์นจากนายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2555
และมีการแสดงดนตรี  มอบของขวัญให้กับนักเรียน 
ทำให้นักเรียนทุกคนมีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมที่จัดขึ้น
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2555,18:39   อ่าน 6175 ครั้ง