ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย
และการแสดงของนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทย
 
คลินิกหมอภาษา บริการตรวจ รักษา และบำบัด
นักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียงภาษาไทย
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2557,03:21   อ่าน 2289 ครั้ง