ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุด โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอ่านและศึกษาค้นคว้า

โดยใช้ห่องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึก

ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอ่าน


งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2557


นอกจากนี้วันที่ 29 สิงหาคม มีการประกวดแข่งขันชุดรีไซเคิล

มีนักเรียนร่วมเข้าประกวด และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2557,01:55   อ่าน 2327 ครั้ง