ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะลูกเสือศีลาฯ ร่วมงาน 100 ปี วันสถาปนาลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (1 ก.ค. 54)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2554  
คณะลูกเสือโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการชนางรักษ์  มั่นนุช  
คุณครูธันวา  ชัยวณิชย์ คุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
พร้อมด้วยนักเรียนช่วยทำหน้าที่ถ่ายภาพ 
ได้แก่ นายเสฏฐวุฒิ  อำมะลา และนายพงษ์สิทธิ์ เจริญตรี ม.6/3
 ได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยครบ 100 ปี 
โอกาสนี้ พพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน 
ในงานมีการระดมพลังลูกเสือเนตรนารีกว่า 20,000 คนแสดงความสามัคคีและวินัย 
พร้อมการแปรอักษรจาก 4 โรงเรียนเครือจตุรมิตร
และมีนายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน
เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 หรือเมื่อ 100 ปีก่อน 
ด้วยมีพระราชประสงค์ในการฝึกเยาวชนตั้งแต่เยาว์วัยให้มีความเป็นพลเมือง 
มีระเบียบวินัย เป็นกำลัง และเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง 
อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 อีกด้วย

รายงานโดย  : ว่าที่ร้อยตรีสามารถ   อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย :  นายเสฏฐวุฒิ  อำมะลา และนายพงษ์สิทธิ์  เจริญตรี  ม.6/3

โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2554,02:20   อ่าน 5601 ครั้ง