ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี จาก สปค.ศ.จ. (26 ก.ค.54)
เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม  2554
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ในฐานะ อุปนายก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ (สปค.ศ.จ.)
ได้กรุณามอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี)
แก่ทุกคณะสี  คณะสีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
1. คณะสีเหลือง  ผู้รับมอบ คือ คุณครูรัชนี  พุทธาสมศรี  หัวหน้าคณะสีเหลือง
2. คณะสีชมพู  ผู้รับมอบ คือ คุณครูปทุม  ศรีพนา  หัวหน้าคณะสีชมพู
3. คณะัสีเขียว  ผู้รับมอบ คือ  คุณครูสินชัย  สุขเกษม  หัวหน้าตณะสีเขียว
4. คณะสีฟ้า  ผู้รับมอบ คือ คุณครูสุธน  ชูชัย รองหัวหน้าคณะสีฟ้า (แทน)

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2554,05:18   อ่าน 1364 ครั้ง