ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันครูแห่งชาติ 2554 ผู้บริหารและครูศีลาฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรับเกียรติบัตรครูดีเด่น
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554  เวลา 07.00 น.
ผู้บริหารและครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ อันประกอบด้วย
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว  ท่านรองผู้อำนวยการอดินันท์  เดชพงษ์
คุณครูพจนี  มาลัยศรี  คุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ 
และคุณครูชนานุช   ดอกประทุม
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2554
ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ (วังจันทรเกษม)
โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ เป็นประธานในพิธี
 
ต่อจากนั้นในเวลา 09.00 น.
ท่านผู้บริหารและคุณครูของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น รวม 8 คน ได้แก่
1.) ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว   2.) ท่านรองผู้อำนวยการอดินันท์  เดชพงษ์
3.) คุณครูปริศนา  โคตรวงษา   4.) คุณครูพาชื่น  องค์วรรณดี
5.) คุณครูวัชรี  กมลเสรีรัตน์   6.) คุณครูศิริมา  ปรงแก้ว
7.) คุณครูกฤตินี  สงวนนาม และ  8.) คุณครูจุรี  ศิลสังวร
ได้เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ  จัดโดย สพม. เขต 1
และเข้ารับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการวิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 
ในโอกาสนี้คณะครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ อันประกอบด้วย
คุณครูธาริกา  นันทอธิจิต   คุณครูมณีรัตน์  พงษ์สุวรรณ
คุณครูพจนี  มาลัยศรี   คุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ
คุณครูชนานุช  ดอกประทุม  และคุณครูจิราภรณ์  สุขดำ
ไปร่วมแสดงความยินดีด้วย
 
ขอให้คุณครูและนักเรียนทุกคนได้แสดงความชื่นชมยินดี
แด่ท่านผู้บริหารและคุณครูดีเด่นโดยทั่วกัน
 
 
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2554,20:39   อ่าน 5422 ครั้ง