เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วารสารโรงเรียน
จดหมายข่าว
คู่มือนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
   
CHAT ZONE !!!
CHAT ZONE !!!
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษา
เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส
แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันจากรายการต่างๆ อันประกอบด้วย 
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ 
การประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ   การประกวดร้องเพลงสากล  
การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน ม.ปลาย
การประกวดคัดลายมือภาษาจีน ม.ปลาย  การประกวดวาดภาพวันคริสต์มาส ม.ปลาย 
 และการประกวดบัตรอวยพรวันคริสต์มาส
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว และท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์
ได้กรุณาให้เกียรติมอบเกียรติบัตรครั้งนี้
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2554,10:56   อ่าน 1862 ครั้ง