เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วารสารโรงเรียน
จดหมายข่าว
คู่มือนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
   
CHAT ZONE !!!
CHAT ZONE !!!
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมภาคี 4 ฝ่าย 27 มี.ค.54
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคึ 4 ฝ่าย
ประจำปีการศึกษา 2554
ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2554
เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 121
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา อ่อนไสว เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย อันประกอบด้วย
1.) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
2.) ผู้แทนนักเรียน  3.) ผู้แทนผู้ปกครอง  และ 4.) ผู้แทนชุมชน 
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
 
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2554,23:30   อ่าน 1809 ครั้ง