เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วารสารโรงเรียน
จดหมายข่าว
คู่มือนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
   
CHAT ZONE !!!
CHAT ZONE !!!
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคต ร. 6
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา
ท่านผู้อำนวยการจิรา อ่อนไสว พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี
และลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

ได้ร่วมกับประกอบพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) หรือ "พระมหาธีรราชเจ้า" ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์
อย่างพร้อมเพรียงกัน

ท่าน ผอ.จิรา อ่อนไสว ถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ 6
ท่าน ผอ.จิรา อ่อนไสว พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี ตอบรับความเคารพจากคณะลูกเสือ-เนตรนารี
ท่าน ผอ.จิรา อ่อนไสว และรองฯ อดินันท์ เดชพงษ์ วางพวงมาลา
ท่าน ผอ.จิรา อ่อนไสว พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี
คณะลูกเสือ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีโดยพร้อมเพรียงกัน
คณะเนตรนารี กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีโดยพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2553,19:12   อ่าน 1498 ครั้ง