เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วารสารโรงเรียน
จดหมายข่าว
คู่มือนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
   
CHAT ZONE !!!
CHAT ZONE !!!
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม
ชื่นชมยินดี สมศักดิ์ศรีชาวศีลาฯ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
นักเรียนของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้ไปร่วมแข่งขันปรุงอาหารระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย ไฮนซ์จูเนียร์ เซฟ 2012
ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ
ปลปรากฏว่า เข้ารอบชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท ได้แก่
1. น.ส. จิระวรรณ  สุนันทารอด  ม.6/3
2. น.ส. วนิดา  พูลพังงา  ม.6/3
และมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน อีก 2 คน ได้
1. น.ส. สิริลักษณ์  ฝ่ายดี  ม.6/3
2. น.ส. สุรัตนา  วิงทองดี  ม.6/3

ฝึกซ้อมโดย  คุณครูดวงเืดือน  ภัทรากร  

อนึ่ง คุณธำรงค์  พูดดี ศิษย์เก่าโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ รุ่นปีการศึกษา 2527
ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนปัจจุบัน 2 ทุน ทุนละ 500 บาท
โดยนักเรียนที่ได้รับทุน ได้แก่
1. นายพสุ  อัศวฤทธิพรหม์  ม.5/3
2. ด.ช. ณภัค  แซ่เอี๊ยบ  ม.1/4
โดยมีท่านผู้อำนวยการสกุล  ทองเอียด เป็นประธานในพิธีมอบทุนดังกล่าว

ขอให้นักเรียนทุกคนแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
ศีลาจารพิพัฒน์ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา และนักเรียนที่ได้รับทุนด้วยครับ

ภาพ เรื่อง  โดย  ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์ อรุณวรรณ
     หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศ.จ. / เว็บมาสเตอร์     
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2556,21:18   อ่าน 470 ครั้ง